Målarkurser för barn

Målarkurser för barn

På våra målarkurser får ditt barn möjlighet att prova sig fram i olika konstnärliga tekniker och med olika material samt att utveckla sin fantasi och finmotorik. 

Syftet med dessa kurser är att väcka barnets intresse till kreativt skapande och lära ut grunderna i måleri, teckning och skulptur. 

målarkurser för barn

Målarkurs för barn
5-7 år
På ryska

konstkurser för barn

Målarkurs för barn
7-10 år
På ryska

konstkurser för barn

Målarkurs för barn
10-13 år
På svenska

målarkurser för barn och unga

Målarkurs för barn
9-14 år
På serbiska

målarkurser för unga

Målarkurs för barn
13-18 år
På ryska