Målarkurser för barn

Målarkurser för barn

På våra målarkurser får ditt barn möjlighet att prova sig fram i olika konstnärliga tekniker och med olika material samt att utveckla sin fantasi och finmotorik. 

Syftet med dessa kurser är att väcka barnets intresse till kreativt skapande och lära ut grunderna i måleri, teckning och skulptur. 

målarkurser för barn

Målarkurs för barn
7-10 år
Lördagar
kl.14.20-15.50
Undervisningsspråk svenska

konstkurser för barn

Målarkurs för barn
7-10 år
Onsdagar
kl.17.00-18.30
Undervisningsspråk svenska

Målarkurs för barn
10-13 år.
Grupp 1
Lördagar kl.10.30-12.00 Språk svenska

målarkurser för barn och unga

Målarkurs för barn
10-13 år.
Grupp 2
Lördagar kl.12.20-13.50
Språk svenska

Målarkurs för barn 7-10 år

Målarkurs för barn
5-7 år
Söndagar
kl.14.30-15.30
Undervisningsspråk ryska

Målarkurs för barn
10-13 år. Grupp 3
Söndagar kl.10.30-12.00
Språk ryska

Målarkurs för barn
10-13 år. Grupp 4
Söndagar kl.12.30-14.00
Språk engelska

Målarkurs för barn
10-13 år. Grupp 1
Lördagar kl.10.30-12.00
Språk svenska

målarkurser för barn och unga

Målarkurs för barn
10-13 år. Grupp 2
Lördagar kl.12.20-13.50
Språk svenska

Målarkurs för barn
10-13 år. Grupp 3
Söndagar kl.10.30-12.00
Språk ryska

Målarkurs för barn
10-13 år. Grupp 4
Söndagar kl.12.30-14.00
Språk engelska